Сучасне зерносховище є складною інженерною спорудою. Він будується за типовими проектами, розробленими спеціалізованими проектними організаціями з урахуванням досягнень науки та передового досвіду. Більшість сучасних типових проектів зерносховищ передбачають наявність стаціонарної механізації для вантажно-розвантажувальних та транспортних робіт, установок активної вентиляції з природним та штучним охолодженням повітря, аерозелобів, а також робочих споруд для прийому насіння з відділенням протруювання та пакування, автоматичних ваги тощо. Більше інформації на сайті: https://siydobro.com/product/obladnanni … nia-zerna/